projects // exhibitions

7.artOmat│unconventional art fair│HDLU
7. artOmat // nekonvencionalan umjetnički sajam // HDLU

16 – 23.12.2016. EXHIBITION│IZLAGANJE

Artomat connects various participants from the creative scene and encourages collaborative art projects, aiming to inspire the audience through unique and interactive events. This year more than 70 exhibitors will be presented.

Artomat povezuje raznovrsne autore kreativne scene i potiče kolaborativne umjetničke projekte te ima za cilj inspirirati publiku kroz jedinstvene i interaktivne događaje. Ove godine prisustvovati će više od 70 izlagača.

špancirfest 2016festival kreativnosti│Varaždin
špancirfest 2016 // festival of creativity  // Varaždin

19.08 – 28.08.2016. EXHIBITION//WORKSHOP│IZLAGANJE//RADIONICA

Špancirfest is a multimedia event traditionally held in Varaždin. Rich in it’s content and with wide program variety, for the past 18 years it has been a unique place and probably the biggest festival in Croatia of that kind. As a part of this year’s festival , Noj Art will also hold a workshop on ‘how to use epoxy resins in jewellery making’.  Author and lecturer is Branka Moskaljov.

Špancir fest multimedijalno je događanje tradicionalno održavano u Varaždinu. Svojim bogatim sadržajem i atraktivnim programom, već 18 god. za redom privlači mnoštvo posjetitelja te glasi kao najveći takav događaj u regiji. U sklopu ovogodišnjeg festivala, Noj Art će između ostaloga održati radionicu na temu ‘uporabe epoxy smole u izradi nakita’. Autorica i voditeljica radionice je Branka Moskaljov.

art gallery PiktoF#ART OF NOJ ART│Zagreb
galerija Pikto //  F#ART OF NOJ ART // Zagreb

20. 05 – 05. 06. 2016. PROJECT//EXHIBITION│PROJEKT//IZLAGANJE

Project/Exhibition ” F#ART OF NOJ ART ”  is a mosaic implicating selected works of 4 artists / members, through several media : visual, audio and multimedia . The purpose of the exhibition is not only the presentation of the artists and their work , but also to inspire and arouse a feeling and interest in every visitor.

Projekt/Izložba “F#ART OF NOJ ART” mozaik je odabranih  radova 4 umjetnice / članice, kroz različite medije: vizualnog, audio i multimedijalnog. Svrha same izložbe nije samo predstaviti autorice i njihov rad, već  pobuditi interes i potaknuti emociju posjetitelja.

edelstoff│international design fair│Wienna
edelstoff // međunarodni sajam dizajna // Beč

12. – 13. 03. 2016. EXHIBITION│IZLAGANJE

Edelstoff Design Market is an international event founded in 2012 in Wienna, with a purpose of gathering mostly young creative designers and artists around the world. It serves as a platform for networking and their presentation, as well. Beside wide vairety of unique items, fair also offers interesting supportting program. 

Edelstoff Sajam međunarodno je događanje koje okuplja ponajviše mlade umjetnike i dizajnere te djeluje kao platforma za njihovu međusobnu suradnju i prezentaciju. Osim velike ponude jedinstvenih radova širokog spektra dizajna, za posjetioce i izlagače organiziran je i zanimljiv popratni program.

6.artOmat│unconventional art fair│HDLU
6.artOmat // nekonvencionalan umjetnički sajam // HDLU

16. – 23. 12. 2015. EXHIBITION│IZLAGANJE

artOmat was designed as a platform through which three of the main segments (exhibition and Trade show, Educational and Artistic program) are promoted in various forms of artistic creation and creative expression. For six years, it connects various associates of creative scene (art, craft, design), encourages collaborative Art projects, and aims to inspire the audience through a unique and interactive events participating actively in the development of the cultural scene of Zagreb. This year over a 100 exhibitors are presented.

artOmat je koncipiran kao platforma koja kroz tri osnovna segmenta (izložbeno-prodajni sajam, edukativni te umjetnički program) afirmira različite aspekte umjetničkog stvaranja i kreativnog izražavanja. Djelujući već šestu godinu, povezuje različite sudionike kreativne scene, potiče kolaborativne umjetničke projekte te ima za cilj inspirirati publiku putem jedinstvenih i interaktivnih događanja aktivno sudjelujući u razvoju kulturne scene grada Zagreba. Ove godine predstavljeno je više od 100 izlagača.

Zagreb design week│#tdzg Expo│Lauba
tjedan dizajna Zagreb // #tdzg Expo // Lauba

08. – 16. 0 5. 2015.  EXHIBITION│IZLAGANJE

Design Week Zagreb is a cultural and promotional event that was created through the creative participation of organisations, companies and individuals from Croatia, region and the world, offering a wide range of established events related to design.

#tdzg Expo is focused on the presentation of products, services and activites in the Croatian region.

Tjedan dizajna Zagreb kulturna je izlagačka i promotivna manifestacija nastala kroz programsku partipcipaciju niza organizacija, tvrtki, inicijativa i pojedinaca iz Hrvatske, regije i svijeta nudeći niz etabliranih događanja vezanih za dizajn.

#tdzg Expo orijentiran je na predstavljanje realiziranih proizvoda, usluga i djelatnosti iz sektora kreativnih industrija Hrvatske i regije.

5.artOmat│unconventional art  fair│HDLU
5.artOmat // nekonvencionalan umjetnički sajam // HDLU

12. – 21. 12. 2014. EXHIBITION│IZLAGANJE

With the best selection of exhibitors, artOmat combines a variety of creative and artistic practices in collage event that brings together artistic projects and inclusive events. This time 75 selected exhibitors/ artists and creative people who work in different fields of design and art, have the opportunity to present their original works. artOmat also offers a rich accompanying program such as educational and interactive workshops, animated films, music etc.

Uz najbolju selekciju izlagača, artOmat spaja različite kreativne i umjetničke prakse u kolaž događaj koji već tradicionalno objedinjunje umjetničke projekte i inkluzivna događanja. Ovaj put 75 selektiranih izlagača, redom umjetnika i kreativaca koji djeluju na različitim područjima dizajna i umjetnosti, imaju priliku predstaviti svoje autorske radove. artOmat nudi i bogat popratni program u formi edukativnih i interaktivnih radionica, animiranih filmova i glazbe.

Apsolutno│music event│Sirup
Apsolutno // glazbeno događanje // Sirup

11. 12. 2014. PROJECT│PROJEKT

Apsolutno. is the first Noj Art’s multimedia project aimed at bringing together local and foreign musicians as well as the artists in the field of visual media.

Apsolutno. prvi je multimedijalni projekt udruge Noj Art čija je svrha okupiti i predstaviti domaće i inozemne glazbenike, te umjetnike na području vizualnih medija.

Line up / Jeroen Van Der Star//TLR /Netherlands/ Brighton/Zagreb/ Ovo Ono/Hvar, Berlin

Apsolutno│music event│Sirup
Apsolutno // glazbeno događanje // Sirup

28. 10. 2014. PROJECT│PROJEKT

Apsolutno. is the first Noj Art’s multimedia project aimed at bringing together local and foreign musicians as well as the artists in the field of visual media.

Apsolutno. prvi je multimedijalni projekt udruge Noj Art čija je svrha okupiti i predstaviti domaće i inozemne glazbenike, te umjetnike na području vizualnih medija.

Line up / David Brown//Swayzak/London/Felver/Zagreb/Ovo Ono/Hvar, Berlin

DanD:design borderline  international design festival  Zagreb
DanD:dizajn na rubu // međunarodni festival dizajna // Zagreb

30. 05 – 01. 06. 2014. EXHIBITION│IZLAGANJE

Since 2010, danD has established itself as the place for exchange creative design students and  artists from all over South Eastern Europe with a number of interested public and visitors. In addition to the main event on the D-exhibition that presents the best Croatian and regional design production in the field of visual communications, product design, fashion design to illustration design festival includes exhibitions, D-market, educational programs and lectures.

Od svog osnutka 2010. godine Dan D se etablirao u mjesto susreta i kreativne razmjene studenata dizajna i autora iz područja cijele jugoistočne Europe te brojne zainteresirane publike i zajednice koja ga prati i posjećuje. Uz glavno događanje na D-izložbi koja prezentira vrhunsku dizajnersku produkciju u polju vizualnih komunikacija, produkt dizajna, modnog dizajna do ilustracija iz Hrvatske i regije, festival dizajna uključuje izložbe, D-market, gostujuće izložbe, edukativni program te predavanja.