membership

Membership is divided in 3 categories: active, supporting and honoring. If you would like to be active member of Noj Art, write a few words about yourself and send us at least 5 quality photos or other suitable description of your work. We will study it fully and answer you ASAP. If U choose only to support Noj Art, no photos are needed.

The condition for both types of membership is the regular payment of the annual membership fee.

Notion: In the application, make sure you specify which type of membership you want. Noj Art reserves the right of selecting new active members as well as the presentation of their work on community’s web site or other media, according to it’s concept.                                            .

Članstvo u Udruzi dijeli se na 3 kategorije: aktivan, podržavajući te počasni.  Ako želite biti aktivan član Noj Arta, pošaljite nam par riječi o sebi zajedno sa najmanje 5 kvalitetnih fotografija ili drugim prikladnim opisom svojih radova. Prijavu ćemo pažljivo proučiti i u najkraćem roku Vam se javiti. Ako pak svojim članstvom želite samo podržati rad i aktivnosti Udruge, fotografije nisu potrebne.

Uvjet za obje vrste članstva je redovito plaćanje godišnje članarine.

Napomena: U prijavi je obavezno navesti za koju vrstu članstva se opredijeljujete. Noj Art zadržava pravo selekcije novih aktivnih članova te prezentacije njihovih radova na web stranici Udruge i ostalim medijima, sukladno zamišljenom konceptu.